Tazminat Hukuku

imza-4 Gerçek ve tüzel kişilerin her türlü haksızlıktan zarara uğratılmaları halinde, talep edebilecekleri tüm maddi ve manevi tazminat talepleri konusunda; özellikle trafik kazası, iş kazası, haksız tutuklanma, nişan bozulması, boşanma, haksız rekabet ve her türlü kişilik haklarına tecavüz, hakaret vb. gibi hallerde doğabilecek zararların giderilmesine yönelik yargısal faaliyetlerdir. Bu bağlamda; Kamu ve Özel Hukuk alanından doğan aşağıda belirttiğimiz başlıklara ilişkin tazminat konuları hukuk büromuzun çalışma alanları içerisinde yer almaktadır.