sgkBu hukuk alanı, bireylerin çalışma ve emeklilik dönemlerinde kişilerin sosyal devlet anlayışı doğrultusunda insanca yaşam standartlarının temini maksadıyla düzenlenen hukuk dalıdır. Özellikle çalışma hayatındaki sosyal risklere karşı (Hastalık, Analık, Sakatlık, Yaşlılık, Emeklilik ve Ölüm vb. gibi) risklerin gerçekleşmesi halinde kişilere sağlanacak olan sosyal yardım ve güvenliğin sağlanmasının hukuki alanda düzenlenmesini içeren kısmıdır. Bu amaçla bu hukuk dalının sosyal sigortalar kapsamında işyerlerinde çalışanlara, işverenlere ve SGK Kurumuna yüklenilen hak, sorumluluk ve ödevlerin kapsamı bu hukuk dalı ile belirlenir.

Avukatlık Bürosu olarak Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin aşağıda belirtilen dava ve danışma konularında hizmet vermekteyiz.

  • Sosyal Sigortalar,
  • Sigortalılığın Tespiti,
  • Hizmet Borçlanması,
  • Hizmet Birleştirmesi,
  • Emeklilik,
  • Sosyal Yardımlar.