sigorta-1Kişi, kuruluş, işletme veya ticaret ortaklıklarının her türlü can, sağlık, kaza, zarar, kasko, yangın, deprem, trafik, zorunlu veya isteğe bağlı çeşitli risk sigortalılığı vb. gibi alanlarda akdedilen tüm sigortacılık kollarına ilişkin özel sigortacılık sözleşmeleri kaynaklı hukuki anlaşmazlıkların düzenlendiği hukuk dalıdır.

Avukatlık Bürosu olarak Sigortacılık Hukukuna ilişkin aşağıda belirtilen dava ve danışma konularında hizmet vermekteyiz.

  • Tüm Sigorta Sözleşmeleri,
  • Tüm Sigorta Zarar Tazmini,
  • Araç Hasar Değer Kaybı Tazminatı.