Kişilerin sağlık hukuku kapsamından doğan yanlış, eksik veya hatalı tıbbi uygulama kaynaklı doktor ve hastane hatalarına yönelik doğabilecek (Malpraktis) maddi-manevi tazminat talepli davaları ile, hekimlerin zorunlu tıbbi uygulama ve buna yönelik zarar ve risk sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan zarar tazminlerine yönelik hukuki, cezai ve idari sorumluluklarını düzenleyen özel ve kamu hukuku alanıdır.

Avukatlık Bürosu olarak Sağlık Hukukuna ilişkin aşağıda belirtilen dava ve danışma konularında hizmet vermekteyiz.

  • Malpraktis Davaları,
  • Maddi-Manevi Tazminat Davaları,
  • Tıp Sigortaları Zarar Tazmini Davaları,
  • Sağlık Çalışanlarının Cezai Sorumluluk Davaları,
  • Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumluluk Davaları,
  • Sağlık Çalışanlarının İdari Sorumluluk Davaları,
  • Sağlık Kuruluşları İdari Para Cezaları,
  • Sağlık Kuruluşları İdari Yaptırım Cezaları.