miras-1Medeni Kanun kapsamında kişilerin hayatlarını kaybetmeleri sonrasında, hayatta kalan  yasal mirasçıların; ölenin malvarlıkları, alacakları ve borçlarının tespiti ile kalan mirasın mirasçılar arasındaki taksimine yönelik hak ve yükümlülüklerinin düzenlendiği hukuk dalıdır. Avukatlık Bürosu olarak Miras Hukukuna ilişkin aşağıda belirtilen dava ve danışma konularında hizmet vermekteyiz.

  • Miras paylaşımı,
  • Mirastan feragat,
  • Mirasın reddi,
  • Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) alımı.