finans-2Gerçek ve tüzel kişilerin her türlü haksızlıktan zarara uğratılmaları halinde, talep edebilecekleri manevi tazminat talepleri konusunda; özellikle trafik kazası, iş kazası, haksız tutuklanma, nişan bozulması, boşanma, haksız rekabet ve her türlü kişilik haklarına tecavüz, hakaret vb. gibi hallerde doğabilecek zararların giderilmesine yönelik yargısal faaliyetlerdir.

Tazminat hukuku genel olarak Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiş olup, düzenlenme amacı bireylerin uğradığı maddi ve manevi zararlarının karşılanmasıdır. Tazminat davalarının uygulanma alanı bulabilmesi için, tazminatı gerektiren vakıanın haksız fiil teşkil etmesi ve bireylerin bu fiilden doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmüş olması gerekmektedir. Bu bağlamda; İş ve trafik kazaları neticesinde ortaya çıkan doğrudan tedavi giderleri dışında kaza dolayısıyla, kişinin tedavi veya sakatlığından duyulan üzüntü, keder ve elemin kişide yarattığı manevi zararların tazmini. Bu kazalar neticesinde vefat halinde aile bireyleri ve/veya yakınlarının manevi zararlarının tazmini. Haksız tutuklanma, nişan bozulması, boşanma, kişilik haklarına tecavüz halinde uğranılan manevi kayıpların telafi ve tazminine yönelik manevi tazminat talepleri.

Avukatlık Bürosu olarak Manevi Tazminat Davalarına ilişkin aşağıda belirtilen dava ve danışma konularında hizmet vermekteyiz.

  • Manevi Tazminat Davaları.