maddiGerçek ve tüzel kişilerin her türlü haksızlıktan zarara uğratılmaları halinde, talep edebilecekleri tüm maddi tazminat talepleri konusunda; özellikle trafik kazası, iş kazası, haksız tutuklanma, nişan bozulması, boşanma, haksız rekabet ve her türlü kişilik haklarına tecavüz, hakaret vb. gibi hallerde doğabilecek zararların giderilmesine yönelik yargısal faaliyetlerdir.

Tazminat hukuku genel olarak Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiş olup, düzenlenme amacı bireylerin uğradığı maddi ve manevi zararlarının karşılanmasıdır. Tazminat davalarının uygulanma alanı bulabilmesi için, tazminatı gerektiren vakıanın haksız fiil teşkil etmesi ve bireylerin bu fiilden doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmüş olması gerekmektedir. Maddi Tazminat Davaları uygulamada oldukça çok çeşitlilikte karşımıza çıkan dava türlerinden biridir. Bazı tazminat davalarında zararın saptanabilmesi gerçekten çok zor ve karmaşık olabilmektedir. Kişi ve kuruluşların uğradığı zararlarının tamamen telafisinin sağlanabilmesi açısından bu hususta mutlaka uzman bir hukukçuya başvurulması gerekir.

Bu bağlamda;

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı olarak iş ve trafik kazalarında ölen kişinin ailesi ya da bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından yoksun kaldıkları desteğin maddi tazmini. Sürekli Sakatlık Tazminatı olarak iş ve trafik kazaları neticesinde ortaya çıkan doğrudan tedavi giderleri dışında kaza dolayısıyla, kişinin sakatlığı oranında mahrum kaldığı gelecekteki gelirlerinin tazminini güvence altına alan maddi tazmini. Tedavi Giderleri Teminatı olarak kaza sonucunda kişinin yeniden sağlığına kavuşması için yapılması gereken tüm maddi zararları güvence altına alan zararların maddi tazmini. Trafik kazalarında meydana gelen diğer maddi zararların tazmini. Haksız tutuklanma, nişan bozulması, boşanma, kişilik haklarına tecavüz halinde uğranılan maddi kayıpların telafi ve tazminine yönelik maddi tazminat talepleri.

Avukatlık Bürosu olarak Maddi Tazminat Davalarına ilişkin aşağıda belirtilen dava ve danışma konularında hizmet vermekteyiz.

  • Maddi Tazminat Davaları.