Kişiler Hukuku

Hak sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin özünde Medeni Kanun ile tanımlanan; kişilerin ehliyetlerini, kişisel durumlarını, akrabalık ilişkilerini, yerleşim yeri ile olan ilgilerini, sahip oldukları hakları, sahip oldukları hakların nasıl korunacağını düzenleyen medeni hukuk dalıdır. Ancak Kişiler Hukuku daha geniş anlamı ile gerçek ve tüzel kişilerin hukuk düzeni içinde yer alan ve karşılıklı hukuki ilişkilerini de içeren pekçok yasal düzenlemeleri de kapsar. Bu düzenlemelerin çoğu kişilerin bireyler olarak hukuki durumlarını içerebileceği gibi aynı zamanda gerçek kişilerin, tüzel kişilerle olan hukuki ilişkilerini de içerebilir. Bu bağlamda; genel anlamı ile Kişiler Hukuku dalında aşağıda belirttiğimiz başlıklara ilişkin tüm hukuki konular hukuk büromuzun çalışma alanları içerisinde yer almaktadır.