is-hukukuGerçek kişilerin ve Ticari İşletmelerin, İş Kanunu ve  iş ve çalışma hayatını ilgilendiren diğer kanunlardan doğan iş davaları; işe iade, kıdem ve ihbar tazminatı, ücret ve fazla mesai ile izin hakkı alacakları, iş akdinin haksız feshi, idari para cezaları, sigortalılığın tespiti vb. gibi konuların düzenlendiği hukuk dalıdır.

Avukatlık Bürosu olarak İş Hukukuna ilişkin aşağıda belirtilen dava ve danışma konularında hizmet vermekteyiz.

  • Kıdem ve İhbar Tazminatı,
  • Fazla Mesai ve izin Ücretleri,
  • Ücret Alacağı,
  • Haksız Fesih,
  • İşe İade,
  • İş Kazası Tazminatı,
  • Toplu İş Sözleşmeleri,
  • İş Hukuku İdari Para Cezaları.