terazi4Kabahatler Kanunu ile belirlenen genel idari para cezaları ile diğer özel kanunlardan doğan idari tedbir ve cezalarına karşı (İdari para cezaları, mülkiyetin kamuya geçirilmesi, işyeri kapama, faaliyetten men, ruhsat iptali, trafik cezaları vb. gibi) idari ceza hukukuna ait bölümüdür.

Avukatlık Bürosu olarak İdari Ceza Hukukuna ilişkin aşağıda belirtilen dava ve danışma konularında hizmet vermekteyiz.

  • Genel İdari Para Cezaları,
  • Trafik Tedbir ve Cezaları,
  • Belediye ve Zabıta İdari Cezaları,
  • Çevre İdari Cezaları,
  • İş Hukuku İdari Cezaları,
  • Sosyal Güvenlik Hukuku Cezaları,
  • Vergi Hukuku Cezaları.