İdare Hukuku

danistayİdarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan hukuk kurallarının bütünüdür. Bu kurallar kamu hukuku kuralları olabileceği gibi özel hukuk kuralları da olabilir. İdare Hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan kamu hukuku kurallarının bütünüdür. Bu anlamda idare hukuku kuralları, özel hukuk kurallarından farklı ve özel hukuk kurallarını aşan birtakım kurallardan oluşur. İdare Hukuku, idare organına ve fonksiyonuna uygulanan özel hukuk kurallarından farklı olan bu kurallar bütünü olarak tanımlanır.  Keza, idare hukukundan doğan uyuşmazlıklar, genel ve ortak yargı düzeni olan adli yargıda değil, ayrı ve özel bir yargı düzeni olan idari yargıda çözümlenir. İdare Hukuku bu anlamıyla bireylerin kamusal alanda doğacak hukuksal sorunlarının İdari Yargı yoluyla çözümlenmesine yönelik yargısal faaliyetler bütünüdür. Bu bağlamda; genel anlamı ile İdare Hukuku dalında aşağıda belirttiğimiz başlıklara ilişkin tüm hukuki konular hukuk büromuzun çalışma alanları içerisinde yer almaktadır.