Hakkımızda

Av.Sedat KARTAL – İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da, lise öğrenimini Bursa Erkek Lisesi‘nde bitirdi. Yüksek öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘ nden mezun olarak tamamladı. 1997 yılından itibaren Bursa Barosu’na bağlı olarak serbest avukatlığa başladı. 2000-2005 yılları arasında Bursa Barosu CMK Uygulama Servisi‘nde “Koordinatör Avukat” olarak görev yaptı. Türk Ceza Kanunu, Ceza Usulü Hukuku, Çocuk Hakları ve Yargılaması ile birlikte Uluslararası Çocuk Haklarına İlişkin Hukuk‘a ait Ulusal ve Uluslararası kanunlarının basım ve yayınına yönelik çalışmalarda bulundu. Bursa Barosu Staj Eğitim Merkezi ve CMK Meslekiçi Eğitim Programları kapsamında Ceza ve Ceza Usulü Hukuku konularında çeşitli seminer ve konferanslara eğitimci olarak katıldı. 24 – 25 Eylül 2010 tarihli “Çocuk Ceza Adalet Sistemi” kapsamında “Çocuklara Yönelik Hukuki Yardım Sisteminin Güçlendirilmesi ve Çocuk Yargılaması” semineri ve 06 Kasım 2010 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Barolar Birliği Meslekiçi Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen “CMK Eğitim Semineri” kapsamına ait olan çeşitli Katılım Belgelerinin sahibidir.

Ayrıca;

  • Staj Eğitim Merkezi Ceza ve Ceza Usulü Bölüm Başkanlığı,
  • Bursa Barosu CMK Komisyonu Başkanlığı,
  • Bursa Barosu Akademisi Genel Kurul Üyeliği,
  • Staj Komisyonu Yürütme Kurulu Üyeliği,
  • Bilişim ve İnternet Komisyonu Üyeliği,
  • Bursa Barosu Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği,

görevlerinde yer aldı.  Halen Bursa Barosu‘na kayıtlı serbest avukat olarak mesleğine devam etmektedir.