Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenen fiillere karşılık olarak, bu fiilleri işleyenlere karşı uygulanması gereken cezanın belirlenmesi için yapılan yargılama, ceza yargılamasının temelidir. Kişilerin Türk Ceza Kanunu kapsamında olan şüpheli, sanık, mağdur, müşteki veya katılan olmaları halinde bu kanunda düzenlenen, gerek kişilere karşı gerek ise mala karşı işlenen suçlar hakkındaki ceza yargılaması hukukunun bir dalıdır.

Gkelepce-3enel Ceza Hukuku alanında karakol, savcılık, sorgu hakimliği, mahkeme ve temyiz aşamalarında; suç şüphesi altında olan şüpheliler ile hakkında dava açılan sanıklar ya da suçtan zarar gören mağdurlara hukuki yardımda bulunmanın hukuki kapsamı oldukça geniştir. Bu bağlamda suç şüphesi altında iseniz, karakolda ya da savcılıkta ifadeniz alınırken, eğer tutuklamaya sevk edildi iseniz, sulh ceza hakimliğinde sorgunuz yapılırken bir avukatın hukuki yardımdan yararlanmanız, lehinize olan delillerin toplanmasının talep edilmesi, hakkınızda hukuka aykırı olarak yapılabilecek arama, gözaltı ya da tutuklama işlemlerine itiraz edilmesi ve mahkeme aşamasında etkin hukuki yardım sağlanması bakımından önem arz etmektedir. Ceza yargılaması süreci, şüpheli ve sanık kadar, ailesini de derinden etkileyen, hele ki tutuklama tedbiri söz konusu olduğunda sanık ve ailesi açısından yıpratıcı olabilen bir süreçtir. Bu süreç boyunca profesyonel yardım almak ve haklarınızın yasal çerçevede savunulması, bu sürecin olumsuz etkilerini azaltacağı gibi haklarınızın korunmasını da sağlayacaktır.

Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında;

-Kanunlarda belirtilen yasal koşulların dışında yakalanmanız, tutuklanmanız ya da tutukluluğunuzun devamına karar verilmesi,
-Kanuni gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıkarılmamanız halinde, kanunî haklarınız hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklardan yararlandırılma isteğiniz yerine getirilmeden tutuklanmanız,
-Kanuna uygun olarak tutuklanmanıza rağmen makul sürede yargılama mercii huzuruna çıkarılmamanız,
-Kanuna uygun bir şekilde yakalandıktan ve/veya tutuklandıktan sonra ise hakkınızda kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatinize karar verilmesi,
-Yakalanmanız ya da tutuklanmanızın yakınlarınıza bildirilmemesi,
-Hakkınızdaki arama kararının ölçüsüz bir şekilde gerçekleştirilmesi, gibi durumlarda maddi ve manevi zararlarınızın tazmini CMK 141 ve devamı maddeleri uyarınca talep edebilirsiniz.

Ceza davasında katılan taraf iseniz, sanığın ceza alması ve yasal koşulların oluşması halinde sanığa karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz. Yine şüpheli iseniz ve şikayetçinin hakkınızda yaptığı şikayet neticesinde, hakkınızda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi ise ve aynı zamanda yasal koşulların oluşması halinde şikayetçiden tazminat talep edebilirsiniz.

Avukatlık Bürosu olarak Genel Ceza Hukukuna ilişkin aşağıda belirtilen dava ve danışma konularında hizmet vermekteyiz.

 • Genel Ceza Yargılaması Hukuku,
 • Kararların İtiraz, İstinaf  ve Temyizi,
 • Davalara müdahil olarak katılma,
 • Tutuklama, yurtdışına çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirlerine itiraz edilmesi,
 • Suç duyurusunda bulunma, savcılık soruşturmaları takibi,
 • Savcılıklar tarafından verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi,
 • Kasten Yaralama,
 • Taksirle Yaralama,
 • Hakaret,
 • Tehdit,
 • İftira,
 • Mala Zarar Verme,
 • Sahtecilik Suçları,
 • Konut Dokunulmazlığını İhlal,
 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal,
 • Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma,
 • Görevi Kötüye Kullanma,
 • Görevi Yaptırmamak için Direnme,
 • Yalan Tanıklık.