Kişiler Hukuku

Hak sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin özünde Medeni Kanun ile tanımlanan; kişilerin ehliyetlerini, kişisel durumlarını, akrabalık ilişkilerini, yerleşim yeri ile olan ilgilerini, sahip oldukları hakları, sahip oldukları hakların nasıl korunacağını düzenleyen medeni hukuk dalıdır. Ancak Kişiler Hukuku daha geniş anlamı ile gerçek ve tüzel kişilerin hukuk düzeni içinde yer alan ve karşılıklı hukuki ilişkilerini de içeren pekçok yasal düzenlemeleri de kapsar. Bu düzenlemelerin çoğu kişilerin bireyler olarak hukuki durumlarını içerebileceği gibi aynı zamanda gerçek kişilerin, tüzel kişilerle olan hukuki ilişkilerini de içerebilir. Bu bağlamda; genel anlamı ile Kişiler Hukuku dalında aşağıda belirttiğimiz başlıklara ilişkin tüm hukuki konular hukuk büromuzun çalışma alanları içerisinde yer almaktadır.

Ceza Hukuku

Bireylerin kamu otoritesi olan devlete karşı korunması, hak ve özgürlüklerinin incelenmesi ve bir devletin Anayasa Hukuku çerçevesinde, hukuk toplumunun kurallarının kamu hukuku yoluyla bireyler ve kamu otoritesini temsil eden idareler arasındaki hukuki konuları düzenleyen bölümüdür. Ceza Hukuku alanında, ceza soruşturmalarının başlatılması için şikayet ve suç duyurusu işlemleri, şikayetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi, şüpheli veya sanık müdafii olarak ceza davalarında savunma ve hukuki yardımlar ile birlikte Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuruları da dahil olmak üzere tüm hukuki hizmetler, büromuzun Ceza Hukuku danışmanlık faaliyetleri arasında yer almaktadır.  Bu bağlamda; genel anlamı ile Ceza Hukuku dalında aşağıda belirttiğimiz başlıklara ilişkin tüm hukuki konular hukuk büromuzun çalışma alanları içerisinde yer almaktadır.

İdare Hukuku

İdarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan hukuk kurallarının bütünüdür. Bu kurallar kamu hukuku kuralları olabileceği gibi özel hukuk kuralları da olabilir. İdare Hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan kamu hukuku kurallarının bütünüdür. Bu anlamda idare hukuku kuralları, özel hukuk kurallarından farklı ve özel hukuk kurallarını aşan birtakım kurallardan oluşur. İdare Hukuku, idare organına ve fonksiyonuna uygulanan özel hukuk kurallarından farklı olan bu kurallar bütünü olarak tanımlanır.  Keza, idare hukukundan doğan uyuşmazlıklar, genel ve ortak yargı düzeni olan adli yargıda değil, ayrı ve özel bir yargı düzeni olan idari yargıda çözümlenir. İdare Hukuku bu anlamıyla bireylerin kamusal alanda doğacak hukuksal sorunlarının İdari Yargı yoluyla çözümlenmesine yönelik yargısal faaliyetler bütünüdür. Bu bağlamda; genel anlamı ile İdare Hukuku dalında aşağıda belirttiğimiz başlıklara ilişkin tüm hukuki konular hukuk büromuzun çalışma alanları içerisinde yer almaktadır.

Tazminat Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilerin her türlü haksızlıktan zarara uğratılmaları halinde, talep edebilecekleri tüm maddi ve manevi tazminat talepleri konusunda; özellikle trafik kazası, iş kazası, haksız tutuklanma, nişan bozulması, boşanma, haksız rekabet ve her türlü kişilik haklarına tecavüz, hakaret vb. gibi hallerde doğabilecek zararların giderilmesine yönelik yargısal faaliyetlerdir. Bu bağlamda; Kamu ve Özel Hukuk alanından doğan aşağıda belirttiğimiz başlıklara ilişkin tazminat konuları hukuk büromuzun çalışma alanları içerisinde yer almaktadır.