Taraflar arasında sözleşmelerden doğan borç ilişkileri, haksız fiil sorumluluğu, sebepsiz zenginleşme, taşınır eşya alım satımı lişkileri, bağışlama, kira, hizmet ve eser sözleşmeleri, kefalet vb. gibi hukuki konuların Medeni Kanun’da düzenlenen kısmıdır.

Avukatlık Bürosu olarak Borçlar Hukukuna ilişkin aşağıda belirtilen dava ve danışma konularında hizmet vermekteyiz.

  • Menkul Alım-Satımı,
  • Alacak Davaları,
  • Haksız Fiil Sorumluluğu,
  • Kefalet,
  • Bağışlama,
  • Trampa,
  • Kira Sözleşmeleri,
  • Tahliye Davaları.