bosanma-2Aile Hukuku, anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası, boşanma sonrası mal paylaşımı, nafaka davası, velayet davası veya velayetin değiştirilmesi, boşanmaya bağlı maddi manevi tazminat talepleri gibi aile hukuku alanına giren konuları içeren özel hukukun en çok uygulama alanı bulunan dalıdır. Avukatlık Bürosu olarak Aile Hukukuna ilişkin aşağıda belirtilen dava ve danışma konularında hizmet vermekteyiz.

  • Anlaşmalı boşanma,
  • Çekişmeli boşanma,
  • Evlilik birliği sonrasında edinilen malların paylaşılması,
  • Çocukların velayetinin belirlenmesine yönelik velayet davaları,
  • İştirak, tedbir, yoksulluk ve yardım nafakaları,
  • Boşanmaya bağlı maddi-manevi tazminat talepleri.